Sociala konsulttjänster, Barnutredning och Vårdnadsutredning


Efterfrågan på vår kompetens utanför direkt familjehemsvård har varit stor allt sedan ac omsorg startade upp sin verksamhet.
Nedan listas de insatser och metoder som vi kan erbjuda i samarbete med uppdragsgivaren. Eventuell myndighetsutövning möjliggörs genom personliga förordnanden. Vi jobbar över hela Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland från Kalix i norr till Örnsköldsvik i söder.

- Umgängesstöd / övervakat umgänge
- Barnutredningar / BBiC-utredningar
- Familjebehandlingsinsatser
- Föräldra- / barnplacering under utredningstiden
- Vårdnad-, boende- och umgängesutredningar
- BRAfam
- Nya Kälvesten intervju och analys
- Process- och ärendehandledning personal
- Handledning familjehem
- Handledning biologfamilj
- Utsluss
- Boendestöd
- MI
- Tillämpad beteendeanalys

AC Omsorg

Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster i Västernorrland, Väster- och Norrbotten.

Läs mer om vår verksamhet i länkarna ovanför.
Och tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över något!

Kontakta oss

AC Omsorg
Umeå företagspark 3
903 47 Umeå

Skicka e-post

Sociala Medier